TIJDELIJKE ACTIE SPAARBANK CKV : 1,50% BRUTO

TERMIJNREKENING : RELAXREKENING

TIJDELIJKE ACTIE VAN 15/02/2017 TOT EN MET 02/05/2017

 

LOOPTIJD : 5, 7, 8 EN 10 JAAR : 1,50% BRUTO

 

Rentevoet op jaarbasis en gegarandeerd voor de volledige looptijd. Onderworpen aan roerende voorheffing (30%) - niet inbegrepen in de berekening van het brutorendement.

Geen kosten aan de termijnrekening verbonden. Minimaal inschrijvingsbedrag : 100 euro en veelvouden van 100 euro. Jaarlijkse uitkering van intresten. Ideaal voor geld dat

u voor een langere termijn kan missen en waarbij u uzelf jaarlijks een extra inkomen wilt geven.

 

Consulteer het algemeen reglement der verrichtingen, de algemene prospectus en de prospectus relaxrekening op de CKV website (www.ckv.be) voorafgaand aan het openen

van een rekening. U kan hiervan een kosteloos afschrift bekomen bij elke CKV deposito agent. De rentevoet kan na de actie op ieder moment worden aangepast en is steeds

beschikbaar op onze website. Wijzigingen worden schriftelijk via rekeningafschrift meegedeeld aan bestaande cliënten.

 

Met eventuele klachten kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be). Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de ombudsman

in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 

CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV)

SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

MANNEBEEKSTRAAT 33 - 8790 WARGEM - info@ckv.be - BE0400.040.965

 

Kredietinstelling erkend door NBB - deelnemer aan het Belgische depositogarantiestelsel. Voor meer informatie raadpleeg www.ckv.be - alle spaarproducten vallen onder de

toepassing van het Belgisch recht.

 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder, boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie, het risico

zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling.

Share